Aktualności

Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 na jego XVI posiedzeniu uaktualnili tzw. kryteria wyboru, obowiązujące (...)

Obradująca na dziesiątym posiedzeniu Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Opolskiego dyskutowała o tym, jakie kroki należałoby podjąć, by jeden procent (...)

  W  lutowy weekend, 11 i 12 lutego, województwo opolskie zaprezentowało się po raz drugi na targach turystycznych Touristikmesse w (...)

Forum Młodzieży Województwa Opolskiego Młodzieżowe Opolskie tworzą 53 osoby – przedstawiciele młodzieżowych rad, organizacji i grup z 19 miejscowości z (...)

Opolska Regionalna Organizacja Turystyczna po raz ósmy przyznała certyfikaty najlepszym produktom turystycznym roku 2016. Spośród 19 zgłoszeń wybrano pięciu laureatów. (...)

  Wieczorem 8 lutego w salonach Ambasady RP w Brukseli Małopolska uroczyście przekazała przewodnictwo w Domu Polski Południowej w Brukseli (...)